Zamestnanci školskej jedálne


vedúca ŠJ  Gabriela Bartánusová
hlavná kuchárka Sláva Valašteková
pomocná kuchárka Silvia Tothová
pracovníčka v prevádzke  Monika Žebík
pracovníčka v prevádzke Kamila Kundrátová


V našej ŠJ pracuje pod vedením vedúcej ŠJ päť pracovníčiek, ktorým patrí vďaka za ťažkú a namáhavu prácu, ktorú denne absolvujú a to počnúc prebratím tovaru, hrubým čistenín a spracovaním zeleniny, zemiakov, mäsa atď. (prevážne ručne) umývaním hrubého riadu po uvarení, umytím prevádzky na prípravu výdaja obedov, samotný výdaj obedov - znova prevážne ručné umývanie táciek, príborov, tanierov,pohárov resp.kompót. misiek, znova očista kuchyne po výdaji obedov a nakoniec hygiena jedálne po výdaji obedov. Takýto kolobeh pre vyše 350 stravníkov je denne od týchto pracovníčok vykonávany s láskou a dlhoročnou prácou na tomto pracovisku.

Ženy ďakujeme.

Šetrí sa aj u nás...

Denne počúvame ako máme šetriť, všade vo všetkom škrtíme a tak sa naše pani kuchárky tiež rozhodli šetriť aj u nás. Každý deň žiaci rozbijú niekoľko tanierov a pohárov. Z niektorých sa  uštiepi len malý kúsoček a ten ich pri umývaní poreže. Takýto tanier a pohár sa potom nesmie ďalej používať, pretože by sa mohli porezať aj stravníci.
A tak sa rozhodli, že tieto budú ukladať bokom a cez prázdniny ich obrúsia a budú  opäť použiteľné. Za to, že po ich obrúsení som nezistila, že to bol tanier obitý a bol ako normálny funkčný tanier alebo pohár, im patrí poďakovanie.

Fotogaléria

Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár