Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy:
Mgr. Alžbeta Melicherová - riaditeľka školy
RNDr. Daniela Koštialová - zástupkyňa riaditeľky školy

I. stupeň:
Mgr. Ingrid Lapárová - triedna učiteľka 3.ročník
Mgr. Melánia Kováčová - triedna učiteľka 4.ročník
PaeDr. Miroslava Pagáčová - triedna učiteľka 1.ročník
Mgr. Magdaléna Bugeľová - triedna učiteľka 2.ročník


ŠKD:
Jarmila Tóthová Jacáková - vychovávateľka ŠKD
Mgr. Lucia Šoltýsová - pedagogický asistent/ vychovávateľka ŠKD

II. stupeň
RNDr. Michaela Fugová - triedna učiteľka 7.A
Mgr. Rastislav Veselský - triedny učiteľ 8.A
Mgr. Daniel Hacio - triedny učiteľ 9.A
Mgr. Hedviga Husáková - triedna učiteľka 9.B
Mgr. Sivia Pustaiová - triedna učiteľka 5.A
Mgr. Adriana Ondášová - triedna učiteľka 8.B - výchovná poradkyňa
Mgr. Štefánia Köverová - triedna učiteľka 6.A

Mgr. Andrea Bočkorášová - pedagogický zamestnanec pre 2. stupeň
Mgr. Blanka Ucháľová - pedagogický zamestnanec pre 2. stupeň
PaedDr. Libuše Daněková - pedagogický zamestnanec pre 1. stupeň a 2.stupeň

Mgr. Silvia Martiňuková - pedagogický asistent
Mgr. Nataša Ligušová - špeciálny pedagóg


Nepedagogickí zamestnanci:


Andrea Dzurendová - hospodárka

Gabriela Bartánusová - vedúca školskej jedálne
Margita Antolíková - hlavná kuchárka
Sláva Valašteková
Silvia Tothová
Kamila Kundrátová

Gabriela Demeterová - upratovačka
Eva Krettová - upratovačka
Iveta Terebesiová - upratovačka
Július Pichler - školník

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Alžbeta Melicherová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár