Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy:
Mgr. Anna Demeterová - riaditeľka školy
Mgr. Štefánia Köverová - zástupkyňa riaditeľky školy

I. stupeň:
Mgr. Ingrid Lapárová - triedna učiteľka 4.ročník
Mgr. Melánia Kováčová - triedna učiteľka 3.ročník
PaeDr. Miroslava Pagáčová - triedna učiteľka 2.ročník
Mgr. Silvia Pustaiová - triedna učiteľka 1.ročník
Mgr. Dominika Dulková - pedagogický asistent


ŠKD:
Ingrida Švická - vychovávateľka ŠKD
Dana Beňušová - vychovávateľka ŠKD

II. stupeň
RNDr. Michaela Fugová - triedna učiteľka 8.A
Mgr. Rastislav Veselský - triedny učiteľ 9.A
Mgr. Daniel Hacio - triedny učiteľ 9.B
Mgr. Daniela Balažová - triedna učiteľka 7.A
Mgr. Andrea Bočkorášová - triedna učiteľka 6.A
Mgr. Blanka Ucháľová - triedna učiteľka 5.A

PaedDr. Libuše Daněková - pedagogický zamestnanec pre 2.stupeň

Mgr. Jana Zajaková - špeciálny pedagóg


Nepedagogickí zamestnanci:


Ing. Martina Renčová - hospodárka

Gabriela Bartánusová - vedúca školskej jedálne
Sláva Valašteková - hlavná kuchárka
Silvia Tothová podkuchárka
Kamila Kundrátová
Monika Žebík

Gabriela Demeterová - upratovačka
Eva Krettová - upratovačka
Iveta Terebesiová - upratovačka
Tomáš Sviatko - školník

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár