Úradná tabuľa

Základné údaje

Vedenie školy

 P.č.  Funkcia  Meno a priezvisko
 1.  riaditeľka  Mgr. Anna Demeterová
 2.  ZRŠ  Mgr. Adriana Ondášová
 3.  Hospodárka školy Ing. Martina Renčová
 4.  vedúca CVČ Mgr. Melánia Kováčová
 5.  výchovný poradca Mgr. Silvia Pustaiová
 6.  špeciálny pedagóg Mgr. Jana Zajaková
 7.  vedúca ŠJ  Gabriela Bartánusová

MZ a PK školy

 P.č.  Názov MZ a PK  vedúci  zastúpenie predmetov
 1.  MZ 1.-4. roč. ŠKD  Mgr. Ingrid  Lapárová  1.-4. roč. ŠKD
 2.  PK SJL- CuJ  Mgr. Andrea Bočkorášová  SLJ,NEJ,ANJ,ILI,RŠF
 3.  PK M-F-I  Mgr. Štefánia Köverová  MAT,FYZ,INF
 4.  PK prírodovedných a  spoločenskovedných predmetov  Mgr.  Blanka Uchaľová  DEJ,OBN,BIO,GEG,CHE
 5.  PK výchovných predmetov  Mgr.  Daniel Hacio  VYV,HUV,THD,TSV,SEE,ETV,NBV


Pracovná doba - zamestnanci

 Od  Do (min.)  Popis činnosti
 Učitelia
 8.00 14:00  prítomnosť na  pracovisku
 7.45  13:45  vyučujúci 1.VH  obedňajšia prestávka podľa rozvrhu  od 11.40 do 14.00
7:30 13:30  dozorkonajúci  učitelia
 Vychovávateľky
 8.00  ranná služba
 11.40 (12.35)  16.30 (15.00)  popoludňajšia  služba
 Hospodárka
 7.00  15.00 (15.30 služba)  piatok 14.30  obedňajšia prestávka od 11.40 do  12.10
 Školník
 7.00 (6.30)  15.00 (14.30)  (zimné obdobie)  obedňajšia prestávka od 11.40 do  12.10
 Upratovačky
 6.30  ráno
 16.30  popoludní
 Školská jedáleň
 7.00  15.00  obedňajšia prestávka od 11.00 do  11.30

Dokumenty

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár