Úradná tabuľa

Základné údaje

Vedenie školy

 P.č.  Funkcia  Meno a priezvisko
 1.  riaditeľka  Mgr. Anna Demeterová
 2.  ZRŠ  Mgr. Štefánia Kőverová
 3.  Hospodárka školy Ing. Martina Renčová
 4.  vedúca CVČ Mgr. Melánia Kováčová
 5.  výchovný poradca Mgr. Silvia Pustaiová
 6.  špeciálny pedagóg Mgr. Jana Zajaková
 7.  vedúca ŠJ  Gabriela Bartánusová

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár