Úradná tabuľa

Základné údaje

Vedenie školy

 P.č.  Funkcia  Meno a priezvisko
 1.  riaditeľka  Mgr. Zuzana Haciová
 2.  ZRŠ  RNDr. Daniela Koštialová
 3.  Hospodárka školy  Andrea Dzurendová
 4.  vedúca CVČ  Mgr. Lucia Šoltýsová
 5.  výchovný poradca  Mgr. Adriana Ondrášová
 6.  špeciálny pedagóg  Mgr. Viera Kleinová
 7.  vedúca ŠJ  Gabriela Bartánusová

MZ a PK školy

 P.č.  Názov MZ a PK  vedúci  zastúpenie predmetov
 1.  MZ 1.-4. roč. ŠKD  Mgr. Ingrid  Lapárová  1.-4. roč. ŠKD
 2.  PK SJaL- CUJ  Mgr. Eva  Vašková  SLJ,NEJ,ANJ,ILI,RŠF
 3.  PK M-F INF  RNDr.  Vladimír  Železník  MAT,FYZ,INF
 4.  PK prírodovedných a  spoločenskovedných predmetov  Mgr.  Valéria  Fizeľová  DEJ,OBN,BIO,GEG,CHE
 5.  PK výchovných predmetov  Mgr.  Adriana  Ondášová  VYV,HUV,TEH,TSV,SEE,ETV,NBV


Pracovná doba - zamestnanci

 Od  Do  Popis činnosti
 Učitelia
 8.00  prítomnosť na  pracovisku
 7.45  13.30  vyučujúci 1.VH  obedňajšia prestávka podľa rozvrhu  od 11.40 do 14.00
 dozorkonajúci  učitelia
 Vychovávateľky
 8.00  ranná služba
 11.40 (12.35)  16.30 (15.00)  popoludňajšia  služba
 Hospodárka
 7.00  15.00 (15.30 služba)  piatok 14.30  obedňajšia prestávka od 11.40 do  12.10
 Školník
 7.00 (6.30)  15.00 (14.30)  (zimné obdobie)  obedňajšia prestávka od 11.40 do  12.10
 Upratovačky
 6.30  ráno
 16.30  popoludní
 Školská jedáleň
 7.00  15.00  obedňajšia prestávka od 11.00 do  11.30


Pracovná doba - zamestnanci

 Učitelia  Od  Do
 Pustalová  8.00  12.00
 8.00  13.00
 8.00
 8.00
 11.00
 Fízeľová  10.00  13.30
 13.30
 8.00  13.30
 8.00  13.30
 voľno
 

Dokumenty

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Alžbeta Melicherová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár