Rada školy

Predseda:

Mgr. Rastislav Veselský

Členovia Rady školy za:

Meno a priezvisko

1

pedagogický zamestnanec

Mgr. Rastislav Veselský

2

pedagogický zamestnanec

PaedDr. Miroslava Pagáčová

3

ostatní zamestnanci školy

Sláva Valašteková

4

zástupca rodičov

Hajnalka Ďurán

5

zástupca rodičov

Ing. Magdaléna Sabová

6

zástupca rodičov

Andrea Futičová

7

zástupca rodičov

Petronela Hančikovská

8

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Dominik Karaffa

9

zástupca zriaďovateľa

Ing. Ivan Šramko

10

zástupca zriaďovateľa

Ing. Katarína Chovanová

11

zástupca zriaďovateľa

Ing. Slavomír Pavelčák, PhD.

Dokumenty

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár