Metodické pokyny

Odber stravy pomocou čipov
Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1, oznamuje všetkým svojim stravníkom, že od 15. septembra 2008 sme zaviedli odber stravy pomocou čipov. Tieto si musia stravníci zakúpiť. Záloha čipu sú 2 € , ktorá sa pri odhlásení z obedov (natrvalo) vráti. Pri strate čipu sa cena zvyšuje na 4 € na zakúpenie nového čipu. 
Každý stravník musí mať vyplatené obedy do 1. dňa v mesiaci. Potom sa čip odblokuje.
Na začiatku školského roka, musí byť stravné vyplatené najneskôr do 15. septembra, v opačnom prípade bude čip zablokovaný a obed vydaný nebude.

Platba stravného
Ako najvhodnejšiu formu platby za stravu doporučujeme platbu trvalým príkazom - mesačne, ku 20. dňu v mesiaci. V prípade platenia šekom, je nutné ukázať ústrižok vedúcej ŠJ, aby sa mohol čip odblokovať a umožniť odber obeda ihneď. 

Odhlasovanie zo stravy
Odhlasovanie zo stravy sa nemení. Zostáva ako doposiaľ 24 hodín vopred. V prípade choroby sa môžete odhlásiť ráno do 8.00 hod. Prosím rodičov, aby svoje deti odhlasovali z obedov osobne a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať počas neprítomnosti v škole. Skupinové odhlasovanie – výlety, exkurzie a pod., musia byť odhlásené 48 vopred. V opačnom prípade odhlášky neakceptujeme (z dôvodu objednávky tovaru vopred).

Cena stravného a trvalý príkaz
Podrobné informácie o cene stravného a o zadávaní trvalého príkazu na úhradu stravného je možné nájsť na stránke -> Cena stravného v školskej jedálni.

Upozornenie
Majte prosím na pamäti, že čip bude zablokovaný, ak Vaše dieťa nebude mať vyplatené včas. Preto hneď po vyplatení dajte svojmu dieťaťu doklad o zaplatení, pretože nám do ŠJ prídu platby až o 4-5 dní. Vyhneme sa tak stresovej situácii z obidvoch strán a hlavne ušetríme detí pri okienku.
V prípade nejasnosti volajte na t.č. 0905 191 345, alebo píšte na e-mail: jedalen@zsslobody.eu

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania

Časová štruktúra jedálnych lístkov
V rámci 5 stravovacích dni v jednosmennom stravovaní by mal jedálny lístok obsahovať:
2x hlavné jedlá s mäsovým pokrmom
1x hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom (znížená dávka mäsa)
2x odľahčovacie jedlá (1x s múčnym a 1x so zeleninovým pokrmom)

Obsahová štruktúra pokrmov

 1. Pokrmy z mäsa, sú pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydina, rýb s plnou hmotnosťou pre jednotlivé vekové skupiny.
 2. Pokrmy so zníženou dávkou mäsa, sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo drviny, ovsených vločiek, zemiakov a pod.
 3. Pokrmy zeleninové, sú pripravované s použitím zeleniny, strukovín, obilnín a ich kombinácií s možným použitím mlieka, mliečnych výrobkov i vajec.
 4. Múčne pokrmy, sú pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod.

Všeobecné zásady

 1. Prívarky sa odporúča zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín.
 2. Múčna príloha /knedľa, halušky, cestoviny/ má byť iba raz do týždňa.
 3. Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2x – 3x v týždni.
 4. Zelenina má byť na jedálnom lístku denne vo forme šalátov 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu.
 5. Ryby podávať 1x v týždni.
 6. Obilniny -krúpky , ovsené vločky, pohánky, proso, kukurica, uprednostňujeme pred ryžou a majú byť aspoň 1x v týždni.
 7. Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať 1x v týždni.
 8. Nápoje za obedom /voda, sódová voda, minerálne vody, nesladený tmavý i ovocný čaj/. Obmedzovať sladené malinovky a kolové nápoje.
 9. Ovocie zaraďujeme denne, ak nám to dovolí finančný limit na nákup potravín.
 10. Dodržiavame predpísané množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín, striedame technologické postupy pri príprave pokrmov. Uprednostňujeme varenie, dusenie, zapekanie. Striedame pokrmy sýte a ľahko stráviteľné.

Zásady vychádzajú zo všeobecne platných odporúčaní, ktoré je možné prispôsobiť miestnym podmienkam , krajovým zvyklostiam v stravovaní ako aj možnostiam výšky finančných limitov.

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov odsúhlasené ÚVZ SR HDM/8236/17004/2007.

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár