Školský špeciálny pedagóg

Milí žiaci a rodičia.

Nová situácia nás všetkých zaskočila. Napriek tomu, v tejto krízovej situácii Vám v prípade potreby chceme pomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, ktoré nás obklopujú. Preto Vám ponúkame možnosť využitia pomoci cez náš on-line priestor. Ide o súčinnosť (v režime práce z domu) s učiteľmi a členmi inkluzívneho tímu pri vysvetľovaní žiakom, rodičom nových skutočností súvisiacich so šírením koronavírusu COVID-19, ale aj ako vzdelávať doma, ak ide o žiaka so zmyslovým, zdravotným alebo iným znevýhodnením, alebo ak má žiak špecifické vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia a podobne). Pokúsime sa odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa zvládania obmedzení, výchovy, vzdelávania detí v daných podmienkach, ako vyplniť voľný čas, ako odpovedať deťom na otázky k momentálnej situácii, aj ako možno preklenúť ponorkovú chorobu a svoje obavy či pocity.

V prípade potreby máte možnosť komunikovať v pracovných dňoch od 9:00 do 13:00 prostredníctvom e-mailu:
so psychológom z CPPPaP Zuzkin park 10, Košice
e-mail: salyova.centrum@gmail.com
so školskou špeciálnou pedagogičkou
e-mail: specpedslobody@gmail.com

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, linka: 02 4488 1649
v pracovných dňoch od 9:30 do 14:30

Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883
v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00

Želáme Vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto mimoriadnej a náročnej situácie a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

  Kontakty


  Základná škola Slobody 1
  Ul. Slobody č. 1
  04011 Košice
  Košice II
  mestská časť: Západ

  IČO: 35542888


  Riaditeľka školy

  Mgr. Anna Demeterová
  e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
  tel.č.: 055 / 643 86 65
  mob. č.: 0911 220 763

  Školské zvonenie

  Hod. od-do Prestávka
  0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
  1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
  2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
  3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
  4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
  5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
  6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
  7. 14:00 - 14:45

  Fotogaléria

  Kalendár