Aktuality - Oznamy

TESTOVANIE 9

 06.04.2022

Všetci žiaci 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) budú v termíne 

6. apríla 2022 (streda)

podrobení celonárodnému testovaniu vedomostí z predmetov

matematika
slovenský jazyk a literatúra

Informácie pre žiakov:
- žiaci
6.A, 7.A, 8.A a 8.B majú v daný deň voľno udelené RŠ
- v
5.A triede bude prebiehať riadne vyučovanie podľa pokynov TU
- prvý stupeň bez zmeny
žiaci deviatych tried začínajú s testovaním o 8:00
najneskorší príchod žiaka na testovanie je 7:45.

Pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu, je určený náhradný termín 21. a 22. apríl 2022.

Cieľom testovania je 
získať obraz  o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania
porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl
poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnostispätnú väzbu a komplexnejší obraz       o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. 

Bližšie informácie k testovaniu nájdete v priložených dokumentoch.


1 2 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár