Aktuality - Oznamy

Čo ponúka naša škola

 26.01.2023

Čo ponúka  naša  škola:

 • priateľský prístup k deťom a rodičom,
 • výhodou je nižší počet žiakov v triedach,
 • pokojnejšie a komornejšie prostredie, dáva priestor na  individuálnu pomoc
  a podporu žiakom,
 • anglický jazyk od prvého ročníka,
 • zameranie na environmentálnu a regionálnu výchovu,
 • veľa zelene, prírodný priestor, ktorý neustále zveľaďujeme – ideálny na relax, učenie pre prírodu a v prírode,
 • inkluzívny tím (špeciálna pedagogička, asistenti učiteľa) na pomoc všetkým žiakom
 • intenzívna spolupráca so psychologičkou z poradenského centra v záujme žiakov a so súhlasom zákonných zástupcov,
 • snahou školy je poskytnúť rovnaké šance všetkým  rešpektujúc individuálne možnosti žiaka,
 • stále pracujeme na modernizácii  tried a odborných  učební, 
 • zavádzanie nových inovatívnych vyučovacích metód,
 • v edukačnom procese sa zameriavame na rozvoj tvorivého  a kritického myslenia prostredníctvom projektového vyučovania,
 • bezpečná cesta do školy, bez prechádzania cez frekventované križovatky,
 • školský klub plný rôznych aktivít,
 • záujmové krúžky (športové, tvorivé, relaxačné ...).
V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel. č. 0911 220 763
1 2 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár