Aktuality - Oznamy

Nosenie rúšok v škole - úprava od 29.11.2021

 25.11.2021

Na základe uznesenia vlády SR č.695 z 24. novembra 2021 bol na území SR vyhlásený núdzový stav v trvaní 90 dní, počas ktorých je obmedzená slobody pohybu a pobytu spojená so zákazom vychádzania v čase od 05:00 do 01:00 nasledujúceho dňa.

Toto obmedzenie sa nevsťahuje: 

1. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce

14. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,

15. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka základnej školy, strednej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do a zo školy a školského zariadenia,

16. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy,

17. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na účel sprevádzania
dieťaťa, žiaka alebo študenta podľa bodov 14 až 16 a cestu späť

V súvislosti s týmto uznesením budú od štvrtka 25. novembra 2021 respirátory (alebo rúška) opäť povinné pre žiakov základných škôl a to v rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas hodín aj prestávok. 

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva zo dňa 25.11.2021 s účinnosťou od 29.11.2021 sa:

Prerušuje krúžková činnosť na školách.

Vianočné prázdniny  sa uskutočnia od 20.decembra 2021 do 7. januára 2022.

TESTOVANIE 9
24 / 03 / 2022

TESTOVANIE 9

Ani našich deviatakov to neminie a pred Veľkou nocou si napíšu veľké testovanie. Žiaci 6. až 8. ročníka majú v ten deň voľno udelené RŠ


1 2 3 4 5 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár