Aktuality - Oznamy

Riaditeľské voľno

 03.09.2021

Riaditeľka školy
v zmysle §150 ods.(5) Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s §3 ods.10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z.
o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov udeľuje voľno pre žiakov školy na deň
14.9.2021 (utorok)
z organizačnýc a bezpečnostných dôvodov
vzhľadom na návštevu pápeža v meste Košice.

Streda 15.9.2021 je dňom pracovného pokoja.

Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 16.9.2021.


1 2 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár