Aktuality - Oznamy

UPOZORNENIE - nové usmernenie od 8.3.2021

 26.02.2021

USMERNENIE

k prevádzke základných a materských škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

s účinnosťou od 8.3.2021 do odvolania

je organizácia prezenčného školského vyučovania nasledovná:

a) v materských školách len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

b) v základných školách len pre žiakov prvého stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,

c) prevádzka školských klubov detí a zariadení školského stravovania len pre deti podľa písmen a),b).

Príloha k nahliadnutiu 

TESTOVANIE 9
24 / 03 / 2022

TESTOVANIE 9

Ani našich deviatakov to neminie a pred Veľkou nocou si napíšu veľké testovanie. Žiaci 6. až 8. ročníka majú v ten deň voľno udelené RŠ


1 2 3 4 5 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár