Aktuality - Oznamy

ONLINE VYUČOVANIE - druhý stupeň

 10.12.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:


1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje
    a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni
    b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou
    c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

2. Riaditelia škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov podľa bodu 1, na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

Odôvodnenie:

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na aktuálne platné uznesenie vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 2021, ktorým bolo ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uložené vydať rozhodnutie o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách pre žiakov, na ktorých sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia slobody pohybu a pobytu.    

5.A

SJL ANJ MAT INF
GEG BIO DEJ
HUV VYV TSV THD

6.A

SJL MAT INF
FYZ BIO DEJ GEG
OBN ANJ1 ANJ2 THD Dan
HUV VYV TSV

7.A

INF Ves SJL RUJ MAT
INF FYZ CHE BIO
DEJ GEG OBN ANJ1
NEJ VYV TSV ANJ2

8.B

SJL MAT INF
FYZ CHE BIO DEJ
GEG OBN ANJ
HUV VYV TSV THD

8.A

SJ ANJ1 ANJ2 MAT
INF Ves FYZ CHE BIO
DEJ GEG OBN SEE Hsk
INF Hco NEJ TSV THD Ves

9.B

SJL MAT INF
FYZ CHE BIO DEJ
GEG OBN ANJ LIT
HUV VYV TSV THD

9.A

SJL OBN RUJ MAT
FYZ INF CHE BIO
DEJ GEG ANJ1 ANJ2
THD VYV TSV

výchovy

ETV 5 ETV 6 ETV 7 ETV 7B
ETV 8A ETV 8B ETV 9
NBV 5 NBV 6 NBV 8 NBV 9
HUV 7A

TESTOVANIE 9
24 / 03 / 2022

TESTOVANIE 9

Ani našich deviatakov to neminie a pred Veľkou nocou si napíšu veľké testovanie. Žiaci 6. až 8. ročníka majú v ten deň voľno udelené RŠ


1 2 3 4 5 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár