Aktuality - Oznamy

Návrat do školy

 27.05.2020

Pokyny pre obnovenie vyučovania od 1.6.2020

Prevádzka ZŠ od 1.6.2020 od 8:00 do 15:15 hod.
Ranný zdravotný filter od 8:15 do 8:30.

Vstupovanie do školy

Zdravotný filter bude prebiehať pred hlavným vchodom do areálu školy.
Je zakázané vstupovať do areálu iným vchodom.

Žiak prichádza do školy v doprovode rodiča a zaujme miesto určené pre danú triedu.
Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti žiakov.
Odovzdanie Vyhlásenia prihlášky do ŠKD.
Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierojednorazové vreckovky.
Rodič nevstupuje do budovy/areálu školy, komunikuje s triednym učiteľom telefonicky alebo mailom.

Ranný zdravotný filter

Meranie telesnej teploty žiakov a dezinfekcia rúk.
Prezúvanie a odchod žiakov do triedy podľa pokynov.
Umývanie rúk bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami.
V príade zvýšenej telesnej teploty alebo nedodržania pokynov (rúška, prezúvky, vreckovky) bude dieťa z vyučovania vylúčené.

Vyučovanie

od 8:00 (8:30) do 11:00 1. stupeň podľa upraveného rozvrhu,
od 8:00 (8:30) do 11:50 5. ročník podľa upraveného rozvrhu
ŠKD funguje pre žiakov, ktorých rodičia sú zamestnaní: po skončení vyučovania do 15:00

Vyučovanie/výchovná činnosť prebieha v triedach s jedným vyučujúcim/vychovávateľom, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami.
Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces/výchovná činnosť v ŠKD.
Učiteľ/vychovávateľ zabezpečí časté a intenzívne vetranie vmiestnosti, v ktorej je skupina žiakov.
Učiteľ/vychovávateľ organizuje aktivity v skupinách tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či v areáli školy.
Učiteľ/vychovávateľ opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet a jedálne bude organizovaný a koordinovaný tak, aby boli minimalizované kontakty medzi skupinami a jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
P
obyt žiakov v areáli školy bude koordinovaný.

Stravovanie

Zákonný zástupca prihlasuje a odhlasuje žiaka na stravovanie / diétna strava – nebude, je dovolené doniesť si vlastnú stravu/.
Do jedálne vstup s rúškom, žiak bude mať všetko na tácke, skupiny budú stolovať v bezpečnej vzdialenosti.
Vstup do jedálne bude koordinovaný, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali

Odchod žiakov z ŠKD

Deti, ktoré ostávajú v ŠKD, ostávajú v kmeňových triedach a rodič buď telefonicky alebo osobne pred príslušným pavilónom oznámi, že vyberá dieťa z ŠKD.
ŠKD funguje len pre deti oboch zamestnaných rodičov. 
Pri čakaní rodič musí dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a mať rúško.
Do pavilónu rodič nevstupuje.

Zákonný zástupca

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov).
Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzkyzákladnej školy do konca školského roku 2019/2020.
Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenia na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj
bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom.
Za týchto podmienok je
dieťa zo školského vyučovania vylúčené.

TESTOVANIE 9
24 / 03 / 2022

TESTOVANIE 9

Ani našich deviatakov to neminie a pred Veľkou nocou si napíšu veľké testovanie. Žiaci 6. až 8. ročníka majú v ten deň voľno udelené RŠ


1 2 3 4 5 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár