Košickí šamani

Vychádzka do prírody

 15.06.2021

Teória je teória a prax je prax. Vedomosti sme sa snažili zúročiť počas turistickej vychádzky do rekreačnej oblasti Bankov.

Počas výstupu sme určovali okolitú flóru a faunu. Po príchode na miesto sme mali poznávačku okolitých stromov. Súčasťou vychádzky bolo aj odobratie vzorky pôdy, ktorú sme neskôr skúmali v škole. Pomocou prenosného chemického laboratória sme zisťovali množstvo amónia a dusičnanov v pôde a jej pH. Prezradím, že výsledky meraní boli v poriadku a pôda na Bankove je čistá.

Aby to nebolo len o učení a povinnostiach, trochu času nám ostalo aj na hru, futbal a súťaž v prekážkovom behu. Okolitú prírodu sme však sledovali aj v areáli školy, krátkymi vychádzkami do okolia, zberom materiálu pre hmyzí hotel. Ten sme dokončili až po ukončení projektu, a dúfame že si nájde veľa hmyzích hostí. Jeho fotku si môžete taktiež pozrieť vo fotogalérii.

Košickí šamani / vychadzka


Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár