Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 60)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DOT_003/2021 Výlet pre deti zo SZP Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mestská časť Košice - Západ
600 €
ITMS2014 DODATOK K ZMLUVE Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MŠVVAŠ SR
0 €
1813342 Poistné krytie pre žiakov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
0 €
18-42670 poistenie majetku Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
0 €
ZK01/VK/11/02/017 Dodatok Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0 €
247062013 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Súkromná základná škola Slobody 1
0 €
1-771951744040 Dodatok Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
020620-004 Zhotovenie webstránky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: wbx,s.r.o.
144 €
247012020 prevádzkové náklady za voľby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mestská časť Košice - Západ
0 €
1 pracovné miesto Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ÚPSVaR
0 €
Zmluva č. 10/247/2019 Odoborné služby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0 €
247/2019 Ukončenie zmluvy o poskytovani VO Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0 €
05247/2019 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0 €
SC/19/10/261 Študentský časopis bez námahy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0 €
19/41/054/262 projekt ,, Pracuj v školskej kuchyni" Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ÚPSVaR
0 €
Zmluva č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ043 poskytnutie finančnej podpory Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mesto Košice
0 €
Z201921481_Z plynová panvica a škrabka Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ELEKTROSERVIS VV.s.r.o.
4609 €
2472019 Active Registratúra Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Lomtec.com a.s.
0 €
Z201921481_Z Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ELEKTROSERVIS VV.s.r.o.
0 €
DOT_017/2019 Dotácia Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mestská časť Košice - Západ
700 €

Archív

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár