Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DODATOK K ZMLUVE Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MŠVVAŠ SR
0.00 €
Poistné krytie pre žiakov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
0.00 €
poistenie majetku Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
0.00 €
Dodatok Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Súkromná základná škola Slobody 1
0.00 €
Dodatok Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zhotovenie webstránky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: wbx,s.r.o.
144.00 €
prevádzkové náklady za voľby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mestská časť Košice - Západ
0.00 €
pracovné miesto Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Odoborné služby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
Ukončenie zmluvy o poskytovani VO Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0.00 €
Študentský časopis bez námahy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0.00 €
projekt ,, Pracuj v školskej kuchyni" Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
poskytnutie finančnej podpory Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
plynová panvica a škrabka Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ELEKTROSERVIS VV.s.r.o.
4609.00 €
Active Registratúra Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Lomtec.com a.s.
0.00 €
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ELEKTROSERVIS VV.s.r.o.
0.00 €
Dotácia Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mestská časť Košice - Západ
700.00 €
grant Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Fond zdravia Mesta Košice
0.00 €
online licencia Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
0.00 €
Nebytové priestory Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mestská časť Košice - Západ
0.00 €
konzultačné služby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: A4A-Agency 4 Academy,s. r. o.
0.00 €
Nebytové priestory devať tried a chodby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mestská časť Košice - Západ
0.00 €
nebytové priestory Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mestská časť Košice - Západ
0.00 €
Výmena okien Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: AKATYST,s.r.o.
7360.30 €
Konvektomat Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ELEKTROSERVIS VV.s.r.o.
11990.00 €
prevod hnuteľného majetku Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MPC
0.00 €
nebytové priestory Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mestská časť Košice - Západ
0.00 €
Výmena okien Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MOVYROB
22964.62 €
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní služieb Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Dôvera
0.00 €
Dodatok Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
18.00 €
predmet zmluvy je nájom nebytového priestoru Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Súkromná základná škola Slobody 1
42.00 €
spracúvanie údajov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Lomtec.com a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie grantu vo výške 700e na akciu s názvom ,,Mamka, ocko, poďme si zasúťažiť!" Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Fond zdravia Mesta Košice
700.00 €
pozemok - zastavané plochy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Akzent BigBoard, a.s.
1657.68 €
pozemok - zastavané plochy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Akzent BigBoard, a.s.
2400.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
0.00 €
Dotácia na ,,výlet pre deti zo školského klubu detí na konci školského roka Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mestská časť Košice - Západ
350.00 €
Montáž a dodanie plastových okien do pavilónu ,,E" Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
12800.00 €
Dodávka a montáž plávajúcich podláh Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
5913.32 €
Účelom tejto zmluvy je vymedziť práva a povinnosti Realizátora a Školy tak , aby sa Škole umožnilo využívať úžitky z aktivít Projektu. Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ŠIOV
0.00 €
nebytové priestory a to osem tried a chodby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MČ KE-Západ
0.00 €
zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: HEIM PLUS, s.r.o.
3449.00 €
účinnosť v snahe napĺňania cieľov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: UPJŠ v KE
0.00 €
poistenie žiakov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
255.00 €
dodatok k zmluve o zverení majetku do správy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Súkromná základná škola Slobody 1
3034.26 €
Exkurzia žiakov po regióne Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MČ KE-Západ
300.00 €
zabezpečenie stravovania Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
0.00 €
Poistenie majetku právnických osôb Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
852.99 €
nebytový priestor - telocvičňa Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Súkromná základná škola Slobody 1
1827.00 €
Služby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: wbx,s.r.o.
450.00 €
Vymaľovanie dvoch tried a položenie plávajúcej podlahy do troch tried Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MČ KE-Západ
350.00 €
Zabezpečenie a poskytovanie služieb Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SANET
149.37 €
odvoz odpadu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Dušan Varga - Duško
36.00 €
škola v prírode Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: PROMET Trans, spol. s r.o.
2500.00 €

Archív

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár