Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Marta Bobková - triedna učiteľka 2.A
Mgr. Valéria Fízeľová - triedna učiteľka 8.B
Mgr. Daniel Hacio - triedny učiteľ 5.A
Mgr. Zuzana Haciová - riaditeľka školy
RNDr. Daniela Koštialová - zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Melánia Kováčová - triedna učiteľka 4.A
Ing. Romana Kováriková - pedagogický asistent
PhDr. Janka Kuchárová - pedagogický zamestnanec pre 2. stupeň
Mgr. Ingrid Lapárová - triedna učiteľka 3.A
Mgr. Adriana Ondášová - triedna učiteľka 8.A, výchovná poradkyňa
PaedDr. Miroslava Pagáčová - triedna učiteľka 1.A
Mgr. Silvia Pustaiová - pedagogický zamestnanec pre 1. stupeň
Mgr. Lívia Sotáková - triedna učiteľka 6.A
Mgr. Lucia Šoltýsová - pedagogický asistent
Jarmila Tóthová Jacáková - vychovávateľka ŠKD
Mgr. Eva Vašková - pedagogický zamestnanec pre 2. stupeň
Mgr. Rastislav Veselský - triedny učiteľ 9.A
RNDr. Vladimír Železník - triedny učiteľ 7.A

Nepedagogickí zamestnanci

Andrea Dzurendová- hospodárka
Margita Antolíková - hlavná kuchárka
Gabriela Bartánusová - vedúca školskej jedálne
Zuzana Gedrová
Alžbeta Matisová
Sláva Valašteková

Gabriela Demeterová
Eva Krettová
Iveta Terebesiová
Jozef Mates - školník

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár