Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci


Mgr. Zuzana Haciová - riaditeľka školy
RNDr. Daniela Koštialová - zástupkyňa riaditeľky školy

I. stupeň
Mgr. Ingrid Lapárová- triedna učiteľka 1.ročník
Mgr. Melánia Kováčová- triedna učiteľka 2.ročník
PaeDr. Miroslava Pagáčová- triedna učiteľka 3.ročník
Mgr. Marta Bobková- triedna učiteľka 4.ročník
ŠKD:
Jarmila Tóthová Jacáková- vychovávateľka ŠKD
Mgr. Lucia Šoltýsová- pedagogický asistent/ vychovávateľka ŠKD
II. stupeň

RNDr. Michaela Fugová- triedna učiteľka 5.ročník
Mgr. Rastislav Veselský- triedny učiteľ 6.A
Mgr. Daniel Hacio - triedny učiteľ 7.A
Mgr. Eva Fabriciová- triedna učiteľka 7.B

Mgr. Sivia Pustaiová- triedna učiteľka 8.A

Mgr. Adriana Ondášová- triedna učiteľka- 6.B výchovná poradkyňa
Mgr. Hedviga Husáková- triedna učiteľka 9. ročník

PhDr. Janka Kuchárová - pedagogický zamestnanec pre 2. stupeň
Mgr. Silvia Pustaiová - pedagogický zamestnanec pre 1. stupeň a 2.stupeň

NPŠOV: 
RNDr. Michaela Fugová- pedagogický asistent
Mgr. Viera Kleinová- špeciálny pedagóg

Nepedagogickí zamestnanci:

Andrea Dzurendová- hospodárka

Gabriela Bartanusová- vedúca školskej jedálne
Margita Antolíková - hlavná kuchárka
Zuzana Gedrová
Alžbeta Matisová
Sláva Valašteková

Gabriela Demeterová
Eva Krettová
Iveta Terebesiová
Jozef Mates - školník

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár