Rada školy

Predseda:

Andrea Dzurendová

Členovia Rady školy za:

Meno a priezvisko

1

pedagogický zamestnanec

Jarmila Tóthová Jacáková

2

pedagogický zamestnanec

Mgr. Daniel Hacio

3

ostatní zamestnanci školy

Andrea Dzurendová

4

zástupca rodičov

Hajnalka Ďurán

5

zástupca rodičov

Ing. Sabová Magdaléna

6

zástupca rodičov

Ing. Zuzana Mencelová

7

zástupca rodičov

Gabriela Pavlikovská

8

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Eva Vinceová

9

zástupca zriaďovateľa

JUDr. Margita Adamčíková

10

zástupca zriaďovateľa

JUDr. Beáta Zemková

11

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Štefan Rychnavský

Dokumenty

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár