Pedagógovia

Meno

Mailová adresa

telefón

Mgr. Marta Bobková

mgr.bobkova.marta@gmail.com

0908 304 063

Mgr. Štefánia Koverová

Mgr. Daniel Hacio

hacio.ucitel@gmail.com

Mgr. Melánia Kováčová

Mgr. Eva Fabriciová

efabriciova@gmail.com

PhDr. Janka Kuchárová

janka.kucharova@gmail.com

Mgr. Ingrid Lapárová

ingal88@ymail.com

0949 877 861

Mgr. Adriana Ondášová

adriana.ondasova@zoznam.sk

PaedDr. Miroslava Pagáčová

zakladnaskola.slobody@gmail.com

0907 468 227

Mgr. Silvia Pustaiová

sipustaiova@gmail.com

0915 468 455

RNDr. Michaela Fugová

Mgr. Lucia Šoltýsová

luciasoltysova@gmail.com

0904 899 364

Jarmila Tóthová Jacáková

jaruska1958@azet.sk

0907 161 230

Mgr. Hedviga Husáková

Mgr. Rastislav Veselský

rasto.body@pobox.sk
Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár