Pedagógovia

Meno

Mailová adresa

trieda / predmety

Mgr. Marta Bobková

mgr.bobkova.marta@gmail.com

1.A / 1. stupeň

Mgr. Štefánia Koverová

ucitelka.koverova@gmail.com

5.A / MAT

Mgr. Daniel Hacio

hacio.ucitel@gmail.com

8.A /GEG,OBN,NBV,INF,FYZ

Mgr. Melánia Kováčová

melania.kovacova@gmail.com

3.A / 1. stupeň

Mgr. Eva Fabriciová

efabriciova@gmail.com

8.B / SJL, ILI, RŠF, ETV

Mgr. Blanka Uchaľová

uchalova.ucitel@gmail.com

DEJ,GEG,INF,ETV

Mgr. Ingrid Lapárová

ingal88@ymail.com

2.A / 1. stupeň

Mgr. Adriana Ondášová

adriana.ondasova@zoznam.sk

7.B / VYV,INF, vých.por.

PaedDr. Miroslava Pagáčová

zakladnaskola.slobody@gmail.com

4.A / 1. stupeň

Mgr. Silvia Pustaiová

ucitelka.pustaiova@gmail.com

9.A / ANJ

RNDr. Michaela Fugová

ucitelka.fugova@gmail.com

6.A / BIO, CHE, FYZ

Mgr. Hedviga Husáková

husakova.ucitel@gmail.com SJL,THD

Mgr. Rastislav Veselský

veselsky.ucitel@gmail.com 7.A / TSV,THD

PaedDr. Libuše Daněková

danekova.ucitel@gmail.com RUJ, HUV, ANJ,ETV

Mgr. Zuzana Haciová

zuzanahaciova@gmail.com RŠ / FYZ, MAT

RNDr. Daniela Koštialová

kostialova.ucitel@gmail.com

zástupca RŠ / BIO,CHE, NEJ


Mgr. Nataša Ligušová


specpedslobody@gmail.com


šk. špeciálny pedagóg

Tatiana Čabalová

tanicka.asistent@gmail.com

asistent učiteľa

Mgr. Lucia Šoltýsová

luciasoltysova@gmail.com asistent učiteľa/vychovaváteľka

Jarmila Tóthová Jacáková

jaruska1958@azet.sk vychovávateľka ŠKD

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár