Pedagógovia

Meno

Mailová adresa

trieda / predmety

Mgr. Magdaléna Bugeľová

2.A / 1.stupeň / špec.ped.

Mgr. Štefánia Köverová

ucitelka.koverova@gmail.com

6.A / 1. a 2. stupeň

Mgr. Daniel Hacio

hacio.ucitel@gmail.com

9.A / 2. stupeň

Mgr. Melánia Kováčová

melania.kovacova@gmail.com

4.A / 1. stupeň

Mgr. Andrea Bočkorášová

2. stupeň

Mgr. Blanka Uchaľová

uchalova.ucitel@gmail.com

2. stupeň

Mgr. Ingrid Lapárová

ingal88@ymail.com

3.A / 1. stupeň

Mgr. Adriana Ondášová

adriana.ondasova@zoznam.sk

8.B / vých.por.

PaedDr. Miroslava Pagáčová

zakladnaskola.slobody@gmail.com

1.A / 1. stupeň

Mgr. Silvia Pustaiová

ucitelka.pustaiova@gmail.com

5.A / 1. a 2. stupeň

RNDr. Michaela Fugová

ucitelka.fugova@gmail.com

7.A / 2. stupeň

Mgr. Hedviga Husáková

husakova.ucitel@gmail.com 9.B / 1. a 2. stupeň

Mgr. Rastislav Veselský

veselsky.ucitel@gmail.com 8.A / 2. stupeň

PaedDr. Libuše Daněková

danekova.ucitel@gmail.com 2. stupeň

Mgr. Alžbeta Melicherová

RŠ / 1. stupeň

RNDr. Daniela Koštialová

kostialova.ucitel@gmail.com

zástupca RŠ / 2. stupeň


Mgr. Nataša Ligušová


specpedslobody@gmail.com


šk. špeciálny pedagóg

Mgr. Silvia Martiňuková

asistent učiteľa

Mgr. Lucia Šoltýsová

luciasoltysova@gmail.com asistent učiteľa/vychovaváteľka

Jarmila Tóthová Jacáková

jaruska1958@azet.sk vychovávateľka ŠKD

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Alžbeta Melicherová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár