Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
objednávka antibakterálne mydlá Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
objednávka stravných lístkov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
0.00 €
objednávka učebníc Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Orbis Pictus
0.00 €
objednávka učebníc Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: AITEC
0.00 €
objednávka učebníc Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Orbis Pictus
0.00 €
objednávka učebníc Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: TAKTIK
0.00 €
objednávka učebníc Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mladé letá
0.00 €
objednávka čistiace prostriedky - ZŠ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
objednávka kosenie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
0.00 €
objednávka elektroinštalačné práce Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
0.00 €
objednávka výkopové práce Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
0.00 €
objednávka oprava okapu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
0.00 €
objednávka maľovanie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
0.00 €
objednávka oprava ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
0.00 €
objednávka oprava strechy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
0.00 €
objednávka VO - základné potraviny Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
objednávka VO - Ovocie a zelenina Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
objednávka VO - Mrazené výrobky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
objednávka VO - Meso Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
objednávka VO - Mliečne výrobky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
objednávka digitálne pomôcky - projekt Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Datacomp s.r.o.
12588.00 €
objednávka písacích potrieb - projekt Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Tibor Varga TSV PAPIER
1971.12 €
obj. rohové regále Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
obj. posedenie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Zlatá podkova
0.00 €
objednávka STIHL Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Sténia
0.00 €
obj. náradie do posilňovne Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: INSPORTLINE
0.00 €
obj . oprava strechy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
0.00 €
obj. čistiace prostriedky ZŠ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
obj. čistiace prostriedky ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
obj. vzdelavanie meridian Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MERIDIAN
0.00 €
obj. Gastro Torbia Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Gastro Torbia
0.00 €
obj. maľovanie tried Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
0.00 €
obj. hnojivo Atlas Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
obj. beižiaci pás Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ACRA
0.00 €
obj. čistenie kanalizácie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
0.00 €
obj. dezinsekcia Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DERATEX-EKO
0.00 €
obj. tlačiareň a toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
0.00 €
objednavka žiacky set Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
objednávka dezinfekčné prostriedky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Quick Service Slovakia, s.r.o.
0.00 €
objednávka čistiace a dezinfekčné prostriedky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
objednávka toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
0.00 €
objednávka servisných prác Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
0.00 €
objednávka dezinfekcie objektu školy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DERATEX-EKO
0.00 €
objednávka čistiace a dezinfekčné prostriedky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
objednávka oprava oplotenia Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: HEIM PLUS, s.r.o.
0.00 €
objednávka PHZ - didaktické pomôcky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
objednávka phz - lapač tukov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
objednávka notebook Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: wbx,s.r.o.
0.00 €
objedábvka tlačiarne Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: wbx,s.r.o.
0.00 €
objednávka stravných lístkov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
0.00 €
objednávka halogénévé svetlá do telocvične Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
objednávka hmotná núdza Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
0.00 €
objednávka radiátorov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
objednávka čistiace prostriedky ,,ZŠ" Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
objednávka čistiace prostriedky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
fa za prečistenie sústavy ,,E" Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Hydratek
999.00 €
prečistenie sústavy v ,,A" pavilóne Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Hydratek
999.00 €
fa za lavice Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
982.00 €
obj. hromozvodový drôt Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
998.00 €
objednávka maľovanie triedy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Jakub Matisek
0.00 €
objednávka podlahy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Jakub Matisek
0.00 €
objednávka školký nábytok Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: K-Ten KOVO
0.00 €
objkňednávka mraznička do ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Okay
0.00 €
objednávka doxx stravne listky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
0.00 €
objednávka welness poukazy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: BIG GYM, s.r.o.
0.00 €
objednávka lavic Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
objednávka čistiace prostriedky ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
521.20 €
objednávka čistiace prostriedky škola Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
629.93 €
objednávka hmotná núdza balíčky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Presto CO, s.r.o.
381.80 €
objednávka hromozvodového drôtu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
998.00 €
objednávka halogénové svetla do telocvične Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
996.00 €
objednávka zariadenia do ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: CORA
2205.77 €
objednávka autobusová doprava Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DAFA-TRANS
0.00 €
objednávka autobusová doprava Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DAFA-TRANS
0.00 €
objednávka stravné lístky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
1295.60 €
objednávka servisných prác Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ALARMTEL SK, s.r.o.
45.00 €
objednávka čistiace prostriedky ZŠ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
394.20 €
fa za čistiace prostriedky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
439.72 €
objednávka čistenie kúrenia Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
991.00 €
objednávka čistenia Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
996.00 €
objednávka hromozvodov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
950.00 €
objednávka telocvičná rebrina Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
999.00 €
objednávka pracovnej zdravotnej služby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
159.34 €
objednávka výrub stromov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Správa mestskej zelene
138.70 €
objednávka autobus 2 Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DAFA-TRANS
230.00 €
objednávks autobusu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DAFA-TRANS
130.00 €
objednávka obedov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ALBATROS TOUR Rožňava s.r.o.
0.00 €
objednávka deratizácie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DERATEX-EKO
0.00 €
objednávka čistiace prostriedky ZŠ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
objednávka čistiace prostriedky ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
objednávka opravy plota Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
0.00 €
objednávka maliarske práce Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
0.00 €
objednávka ciachovanie váh Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Váhaspol
0.00 €
obj. izolácia strechy ,,E" pavilón Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
0.00 €
objednávka iuolácia strechy na TV Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
0.00 €
obj. chemické čistenie potrubí Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
0.00 €
obednávka maľovanie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
0.00 €
objednávka halogénové výbojky do telocvične Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
obj. istič do tv Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
obj. istič do tv Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
obj. stravné lístky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
65.68 €
obj. elektrická montáž konvektomatu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Štefan Mačák
1077.60 €
obj. osadenie vodovodu a kanalizácie ku konvektomatu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Kontrakt JMV
1794.00 €
obj, hmotná núdza Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Presto CO, s.r.o.
0.00 €
obj. maľovanie tried Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Ján Juhás - Fa J J
0.00 €
obj. toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
0.00 €
obj. stravné lístky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
0.00 €
pbj. čistiace prostriedky - ZŠ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
obj. čistiace prostriedky - ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
obj. ševt Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Ševt, a.s.
0.00 €
obj. hygienické potreby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: QUICK SERVICE
0.00 €
objednávka notebook Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
obj. chemické čistenie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
0.00 €
objednávka sklá Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: JO-MI
85.50 €
objednávka čerpadla do ,,A" pavilónu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
801.00 €
objednávka VO Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
objenávka žinenky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
objednávka čistiace prostriedky , ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
objednávka čistiace prostriedky - škola Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
obj. výmena okien - zákazka Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
obj. maľovanie ,,A" pavilónu - trieda Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DURCHMONT s.r.o.
1515.00 €
obj. maľovanie ,,E" pavilónu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: JUROMONT s.r.o
1000.00 €
obj. čistenie kanalizácie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: JUROMONT s.r.o
250.00 €
objednávka čistenie kanalizácie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Kontrakt JMV
0.00 €
objednávka stravné lístky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
0.00 €
objednávka VO - maľovanie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
objednávka VO Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Stredisko služieb škole
0.00 €
objednávka notebook Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
objednávka maľovanie - hygienický náter - ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: JUROMONT s.r.o
1480.00 €
objednávka tablety Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
objednávka čistiace prostriedky - ZŠ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
objednávka čistiace prostriedky - ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
0.00 €
objednávka autobus Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Autobusová doprava MG-Travel s.r.o.
0.00 €
objednávka opráv v kychyni Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DURCHMONT s.r.o.
0.00 €
objednávka oprava hromozvodu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
0.00 €
objednávka tablety Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
0.00 €
objednávka toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
39.90 €
objednávka lavíc do tried Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
1151.88 €
objednávka elektroinštalačný materiál Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
578.50 €
objednávka pohostenia pre učiteľov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Penzión TKM
300.00 €
objednávka hygienických potrieb Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Quick Service Slovakia, s.r.o.
283.73 €
objednávka stavebných prác Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
1250.00 €
objednávka deratizácie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DERATEX-EKO
300.00 €
objednávka čistiace prostriedky - ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
355.38 €
objednávka čistiace prostriedky - škola Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
385.18 €
objednávka mikrofónu a zosilovača Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
959.53 €
objednávka kancelárskych potrieb Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Presto CO, s.r.o.
210.25 €
objednávka autobusu na betliar Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MG-Travel s.r.o.
0.00 €
objednávka stravné lístky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
104.63 €
fa za toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
35.00 €
objednávka hmotná núdza - balíčky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Presto CO, s.r.o.
531.20 €
objednávka žinenky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
966.40 €
objednávka dezinsekcie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DERATEX-EKO
300.00 €
objednávka oprava strechy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
1360.00 €
objednávka reproduktorov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
1337.60 €
objednávka doxx stravné lístky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
176.12 €
objednávka výrub stromov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Správa mestskej zelene
718.07 €
objednávka elektronického školníka Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
1496.80 €
objednávka toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
84.00 €
objednávka gymnastické kruhy cievkove Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
2556.00 €
objednávka toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
84.00 €
objednávka ,,položenie podláh do 4 tried" Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
5913.32 €
objednávka okien do ,,E" pavilónu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Meritime s.r.o.
12800.00 €
objednávka čistiace prostriedky - ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
536.74 €
objednávka čistiace prostriedky - ZŠ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
578.48 €
objednávka výmeny ventilátora v telocvični Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
1389.00 €
objednávka učebníc Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: TAKTIK
274.00 €
objednávka elektrosúčiastok do TV Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
2070.27 €
objednávka chemického prečistenia sústavy v hlavnom pavilóne, A,B,E a telocvični Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
1780.00 €
objednávka vymaľovanie jednej triedy v ,,E" pavilóne Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Juraj Bača
864.40 €
objednávka kuchynských potrieb do ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: CORA
130.68 €
objednávka kancelárskeho nábytku Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Mbelix, s.r.o.
729.95 €
objednívka opravy umývačky riadu do ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Július Molnár
153.00 €
objednávka položenia podlahy do jednej triedy v ,,E" pavilóne Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Juraj Bača
1478.33 €
objednávka deratizácie a dezinsekcie Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DERATEX-EKO
780.00 €
objednávka služieb Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Lomtec.com a.s.
720.00 €
objednávka revízie pavilónu ,,E" Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Michal Hudák
971.10 €
objednávka zemných a výkopových prác - únik vody Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
1846.00 €
objednávka odstránenie elektroinštalácie pod pergolou Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Makyz s.r.o.
4432.00 €
objednávka revízie ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Michal Hudák
1211.80 €
objednávka toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
42.00 €
objednávka krájač zeleniny do jedálne Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ELEKTROSERVIS VV.s.r.o.
690.00 €
objednávka položenia podláh do dvoch tried v ,,E" pavilóne Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Makyz s.r.o.
2946.56 €
objednávka čistiace prostriedky - ZŠ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
264.83 €
objednávka kancelárske potreby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Presto CO, s.r.o.
479.87 €
objednávka Wi-FI Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: wbx,s.r.o.
74.40 €
objednávka welness poukazov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: BIG GYM, s.r.o.
980.00 €
objednávka práčky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: PLANEO Elektro Košice
289.00 €
objednávka toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
55.00 €
objednávka kežmarské žľaby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Rada ZO OZ
140.00 €
objednávka opravy strechy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: maritimes s. r. o.
1263.48 €
objdnávka hygienických potrieb Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Quick Service Slovakia, s.r.o.
278.64 €
objednávka stravných lístkov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
42.26 €
objednávka učebníc Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: TAKTIK
0.00 €
objednávka pam. modulov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: wbx,s.r.o.
115.20 €
objednávka telocvičného náradia Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
1217.00 €
objednávka toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
27.00 €
objednávka kuchynských potrieb Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: CORA
65.63 €
objednávka opravy zničeného oplotenie- poistná udalosť Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: HEIM PLUS, s.r.o.
3449.00 €
objednávka toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
42.00 €
objednávka metodiky k učebnici fyziky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
19.00 €
objednávka prác plus čerpadlo do hlavného pavilónu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
1097.00 €
objednávka učebníc AJ a NJ zo SZP Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MEGABOOKS, spol. s r. o.
531.75 €
objednávka hmotná núdza - balíčky Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Presto CO, s.r.o.
514.60 €
rezervácia 1 miesta na odborný seminár Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: ArtEdu spol. s r.o.
30.00 €
objednávka čistiace prostriedky - ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
430.43 €
objednávka čistiace prostriedky - ZŠ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
455.12 €
objednávka autobusu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MG-Travel s.r.o.
300.00 €
objednávka náradia do telocvične Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
1263.11 €
objdnávka toner do tlačiarne pre ŠJ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
27.00 €
objednávka školské potreby II.stupeň SZP Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Presto CO, s.r.o.
392.54 €
objednávka školské potreby - I.stupeň - SZP Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Presto CO, s.r.o.
419.54 €
objednávka práce po vytopení Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
1350.00 €
objednávka toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
84.00 €
objednávka prvouka pre 2. ročník Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SPN - Mladé letá , s.r.o.
46.20 €
objednávka lavice plus stoličky - zostava Tera II Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
1727.82 €
objednávka diagnostika plus toner do tlačiarne Toshiba-eStudio Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
110.40 €
objednávka odvapu medeného 20m Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
399.00 €
obj. revízie plynu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: AZEKO, s.r.o.
0.00 €
objednávka plávajúca podlaha Merida - 10mm Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
864.00 €
objednávka teplomerov pre školskú jedáleň Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Ing. Ivan Leško
0.00 €
objednávka stravných lístkov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
830.00 €
montážne práce - menič, istič a metalhalogenne ziarovky do TV a montaz neonovych sad do hlavneho pavilonu a B pavilonu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
1150.00 €
objednávka výmeny poškodených vetracích komínkov Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
1111.05 €
objednávka vŕtačka,psr a flexa Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
749.00 €
objednávka dezinsekcie A,B,E,TV,hlavný pavilón, technický suterén Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DERATEX-EKO
1650.00 €
objednávka meniča a ističa do telocvične Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
1262.09 €
objednávka neónových sád do tried Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
1180.00 €
objednávka kuchynských potrieb Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
438.00 €
objednávka úpravy rozbehovej dráhy Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
1450.00 €
objednávka opravy tlačiarne Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
180.00 €
objednávka čistiacich prostriedkov pre školu Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
333.37 €
objednávka čistiacich prostriedkov do jedálne Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Šuchterová
401.08 €
objednávka prvouka pre 2.ročník Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
66.00 €
objednávka metalhalogénnych žiaroviek do telocvične Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: LD-UNI
1438.00 €
objednávka za kancelárske potreby Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Presto CO, s.r.o.
67.24 €
objednávka hygienických potrieb Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Quick Service Slovakia, s.r.o.
278.64 €
objednávka opravy krytiny Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: SB-Construct
1105.20 €
objednávka tlačierne Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
197.00 €
objednávka toner - CRG 731 black Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
42.00 €
objednávka domény, webhostingu a uradne.sk Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: wbx,s.r.o.
144.00 €
objednávka maliarskych prác Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DURCHMONT s.r.o.
1728.80 €
objednávka toner Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: MkaTech, s.r.o.
308.40 €
objednávka kancelárske potreby - hospodárka Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Presto CO, s.r.o.
243.94 €
faktúra za kancelárske potreby - učitelia Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOM FARIEB, s.r.o.
139.39 €
objednávka hygienických potrieb Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Presto CO, s.r.o.
359.81 €
objednávka farieb - dotácia z MČ KE-Západ Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: DOM FARIEB, s.r.o.
350.00 €
objednávka tabule Odb.: Základná škola Slobody1
Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač-foto
50.00 €

Archív

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár