MPC


MPC- PROJEKT ŠOV- Krúžky
Meno  Vedúceho Názov krúžku Deň Hodina
Mgr. Lívia Sotáková Literárno- hudobná činnosť streda 14:00-16:00
Mgr. Adriana Ondášová Kreativita utorok 14:00-16:00
Mgr. Daniel Hacio Florball streda 14:00-16:00
Mgr. Zuzana Haciová Hrnček var streda 13:30-15:30
Mgr. Ingrid Lapárová Zlomjazýček streda 13:30-15:30
Mgr. Lucia Šoltýsová Jazykolam streda 14:00-16:00
Mgr. Lucia Šoltýsová Lamhlavička piatok 14:00-16:00
Mgr. Marta Bobková Malý čitateľ utorok 13:45-15:45
PaedDr. Miroslava Pagáčová Vševedko utorok 13:30-15:30
Mgr. Silvia Pustaiová Zábavna angličtina pondelok 13:30-15:30
Mgr. Rastislav Veselský Pohybové hry pondelok 14:00-16:00
RNDr. Vladimír Železník Matematika hrou pondelok 14:00-16:00

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár