Aktuality - Oznamy

ONLINE VYUČOVANIE

 23.10.2020

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní rozhoduje takto:

1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov dištančné vzdelávanie.

Žiaci sú automaticky odhlásení aj zo stravovanie v školskej jedálni.

Žiaci prvého až štvrtého ročníka pokračujú vo vzdelávaní prezenčnou formou (chodia do školy) a majú zabezpečené obedy v ŠJ.
Tak isto pokračuje aj ŠKD, kde opäť vyzývame rodičov, aby zbytočne nepredlžovali pobyt detí v klube, a podľa svojich možností ich vyberali čo najskôr.

Usmernenie k dištančnému vzdelávaniu: odkazy na jednotlivé predmety nájdete v tabuľkách pod svojimi triedami. Stačí len kliknúť na predmet a zobrazia sa vám úlohy pre danú triedu a predmet. Predmety vyznačené ZELENOU farbou majú funkčný odkaz a teda je možné na nich kliknúť.

5.A

SJL ANJ MAT INF
GEG BIO DEJ
HUV VYV TSV THD

6.A

SJ LIT MAT INF
FYZ BIO DEJ GEG
OBN ANJ1 ANJ2
HUV VYV TSV THD

7.A

SJ LIT NEJ MAT
INF FYZ CHE BIO
DEJ GEG OBN ANJ1
HUV VYV TSV ANJ2

7.B

SJ LIT MAT INF
FYZ CHE BIO DEJ
GEG OBN ANJ
HUV VYV TSV THD

8.A

SJ ANJ RUJ MAT
INF FYZ CHE BIO
DEJ GEG OBN
HUV VYV TSV THD

8.B

SJ LIT MAT INF
FYZ CHE BIO DEJ
GEG OBN ANJ LIT
HUV VYV TSV THD

9.A

SJ OBN NEJ MAT
FYZ INF CHE BIO
DEJ GEG ANJ1 ANJ2
THD VYV TSV

ONLINE VYUČOVANIE
23 / 10 / 2020

ONLINE VYUČOVANIE

Na základe uznesenia vlády a rozhodnutia ministra školstva prechádzajú žiaci druhého stupňa na dištančnú formu vyučovania.


1 2 3 4 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár