Aktuality - Oznamy

ZAČÍNAME - šk. rok 2020/2021

 24.08.2020

Od 2.9.2020 bude na školách riadne prebiehať školské vyučovanie. Dochádzka pre žiakov je povinná.

V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok / štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané. Od 16.9.2020 platia pre nosenie rúšok pravidlá podľa príslušnej fázy (klik na odkazy nižšie): 
- zelená
- oranžová
- červená

Základná škola bude mať na začiatku šk. roka určenú jednu miestnosť (telocvičňa) na bezprostrednú izoláciu.

Od stredy 2.9.2020 platia pred nástupom do školy tieto pravidlá:
1. Žiaci sa musia zoskupovať do skupín podľa tried (každá trieda zvlášť).
2. Žiaci 2. stupňa budú do areálu vstupovať postupne (od 9. ročníka iba s dozorom triedneho učiteľa).
3. Pred vstupom bude žiakom odmeraná telesná teplota. Pokiaľ presiahne hodnotu 37,2
°C bude žiak odvedený do izolačnej miestnosti (telocvične) a bude poňho privolaný zákonný zástupca.
4. Žiak vstupuje do budovy školy len s ochranou dýchacích ciest rúškom. Pokiaľ ho nebude mať, nebude do budovy vpustený.
5. Do areálu a budovy školy bude vpustený len jeden zákonný zástupca žiaka prvého ročníka a iba pri dodržaní všetkých predošlých hygienických opatrení.
6. Žiakom budú v triedach (2.9.2020) rozdané Vyhlásenie o bezinfekčnosti (klik) a Zdravotný dotazník (klik), ktoré musia doniesť na ďalší deň (štvrtok). Pokiaľ ho nebude mať, nebude do budovy vpustený.
7. Od 3.9.2020 budú mať žiaci povinnosť sa po vstupe do budovy prezuť do prezuviek.
8. Ranné ŠKD do 14.9.2020 nebudú.
9. Informácie o priebehu vyučovania a triednickych prác dostanú žiaci v stredu (2.9.2020) od triednych učiteľov.

Zápis do 1. ročníka
16 / 03 / 2021

Zápis do 1. ročníka

Dovŕši vaše dieťa do 31. augusta šesť rokov? Tak neváhajte, a zapíšte ho k nám.


1 2 3 4 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár