Aktuality - Oznamy

Vyučovanie od 15.6. do 30.6. 2020

 11.06.2020

Milí rodičia a žiaci,

dovoľujeme si Vás totuto cestou informovať o organizácii posledných týždňov školského vyučovania v mesiaci jún.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ (klik), s úpravami platnými od 15.6.2020, bude vyučovanie na našej škole prebiehať nasledovným spôsobom:

Vyučovanie na prvom stupni bude prebiehať do 25.6.2020 podľa rozvrhu (od triednych učiteľov)  - 4 vyučovacie hodiny (od 8:00)

Vyučovanie v piatom ročníku bude pokračovať do 25.6.2020 podľa rozvrhu (od triedneho učiteľa) - 4 vyučovacie hodiny (od 8:00)

►►► 15.6. (pondelok) - od 9:00 do 11:00 - iba žiaci deviateho ročníka prídu na kontrolu domácej prípravy 

►►► 16.6. (utorok) - od 9:00 do 11:00 - žiaci ôsmeho ročníka a 7.B triedy prídu na kontrolu domácej prípravy

►►► 17.6. (streda) - od 9:00 do 11:00 - žiaci 7.A triedy prídu na kontrolu domácej prípravy  

►►► 18.6. (štvrtok) - od 9:00 do 11:00 - žiaci šiesteho ročníka prídu na kontrolu domácej prípravy 

►►► 19.6. (piatok) - od 9:00 do 11:00 - žiaci piateho ročníka (tí, čo sa nezúčastňovali vyučovania od 1.6.) a ostatní žiaci prídu na kontrolu domácej prípravy

►►► 22.6. (pondelok) - od 8:00 na 4 vyučovacie hodiny - iba žiaci deviateho ročníka prídu na triednicke práce - odovzdávanie učebníc, upratovanie triedy a pod. 

►►► 23.6. (utorok) - od 8:00 na 4 vyučovacie hodiny - iba žiaci ôsmeho ročníka prídu na triednicke práce - odovzdávanie učebníc, upratovanie triedy a pod. 

►►► 24.6. (streda) - od 8:00 na 4 vyučovacie hodiny - iba žiaci siedmeho ročníka prídu na triednicke práce - odovzdávanie učebníc, upratovanie triedy a pod.   

►►► 25.6. (štvrtok) - od 8:00 na 4 vyučovacie hodiny - iba žiaci šiesteho ročníka prídu na triednicke práce - odovzdávanie učebníc, upratovanie triedy a pod.  

►►► 26.6. (piatok) - od 8:00 na 4 vyučovacie hodiny - iba žiaci piateho ročníka prídu na triednicke práce - odovzdávanie učebníc, upratovanie triedy a pod. 

►►► 29.6. (pondelok) - od 8:00 na 4 vyučovacie hodiny - všetci žiaci, vo všetkých triedach (triednicke hodiny) 

►►► 30.6. (utorok) - od 8:00 do 9:30 - vyhodnotenie školského roka, odovzdávanie vysvedčení

 

1 2 3 4 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár