Aktuality - Oznamy

Online vyučovanie - druhý júnový týždeň

 05.06.2020

UPOZORNENIE

kliknutím na odkaz budete automaticky presmerovaný na zadania úloh pre daný premet resp. ročník

⇒ v prípade, že nebude v úlohe uvedené inak, posielajte e-mail s prípravou, poznámkami, odpoveďami a pod. na adresu uvedenú v sekcii PEDAGÓGOVIA

⇒ pridané aj úlohy vrámci ŠKD a niektorých krúžkov - nájdete dole v článku 

⇒ oznam školského špeciálneho pedagóga TU(klik)

--- 1. STUPEŇ ---

1.A

SJL 

⇒ učíme sa ďalšie písmená - zachvíľu budeme vedieť čítať - klik

ABECEDA     ABECEDA     ABECEDA     ZVIERATKÁ

MAT 

⇒ počítanie do 20 - klik

PRVOUKA 

⇒ časti tela rastlín - klik

HUV

⇒ nové piesne - klik

VYV

⇒ ilustrácia príbehu - klik 

***********************************************************************************************************************************

2.A

⇒ nový týždeň - klik

***********************************************************************************************************************************

3.A

TSV

⇒ cvičíme spolu aj naďalej- klik

INFORMATIKA 

⇒ opakovanie - počítač   +   testík   +   word

***********************************************************************************************************************************

4.A -

⇒ PRIDANÉ nové témy - klik

INFORMATIKA 

⇒ zopakujte si - zmena farby textu vo worde   +   úlohy (skúšajte doma na počítači)

TELESNÁ VÝCHOVA 

cvičíme už aj vonku - klik

--- 2. STUPEŇ ---

Slovenský jazyk

5.A
⇒ slovenský jazyk - klikni pre úlohy 
⇒ literatúra - klikni pre úlohy

6.A
⇒ slovenský jazyk - klikni pre úlohy 
⇒ literatúra - klikni pre úlohy  

6.B
⇒ slovenský jazyk - klikni pre úlohy 
⇒ literatúra - klikni pre úlohy 

7.A
⇒ literatúra  -klik
⇒ slovenčina -klik

7.B
⇒ slovenský jazyk - klikni pre úlohy 
⇒ literatúra - klikni pre úlohy 

8.A
⇒ slovenčina - klik

9.A

⇒ slovenský jazyk

Matematika

5.A
⇒ hravá matika - klik

6.A
⇒ hravá matematika - klik

6.B
⇒ hravá matematika - klik

7.A
⇒ hravé čísla - klik

7.B

8.A
⇒ neposedné čísla - klik

9.A
⇒ počítame zaujímavo - klik

Anglický jazyk

5.A
1. skupina - klik
2. skupina - klik

6.A
⇒ anglický jazyk - klik

6.B
⇒ anglický jazyk - klik

7.A
⇒ english language - klik

7.B

8.A
⇒ english language - klik 1. skupina
⇒ u lekára - klik 2. skupina

9.A
⇒ teenageri a peniaze - klik
⇒ english language - 2.skupina

Biológia

5.A
⇒ biológia - klik

6.A
⇒ plod a semeno, rozmnožovanie rastlín - klik (cvičenia, doplňovačky)

6.B
⇒ biológia - klik

7.A
⇒ biológia - klik

7.B
⇒ biológia - klik

8.A
⇒ Biológia - klik 

9.A
⇒ dedičnosť a premenlivosť - klik

Fyzika

6.A
⇒ fyzika - klik

6.B
⇒ fyzika - klik

7.A
⇒ fyzika - klik

7.B
⇒ nové učivo - klik

8.A
⇒ nové učivo - klik

9.A
⇒ nové učivo - klik

Chémia

7.A
⇒ chémia - klik

7.B
⇒ chémia - klik

8.A
⇒ chémia - klik

9.A
⇒ chémia - klik

Geografia

5.A
⇒ Podnebné pásma - klik

6.A
⇒ Ázia - klik

6.B
⇒ Ázia - klik

7.A
⇒ Európa ⇒ klik

7.B
⇒ Európa ⇒ klik

8.A
⇒ priemysel Slovenska ⇒ urobiť poznámky z pripojenej mapy (automobilky a cyklovýrobcovia)

9.A
⇒ Amerika - klik

Občianska náuka

6.A
⇒ pokračuj v denníku - klik

6.B
⇒ pokračuj v denníku - klik

7.A
⇒ projekt - klik

7.B
⇒ projekt - klik

8.A
⇒ rodinné právo- klik

9.A

Nemecký jazyk

7.B

8.A

9.A
⇒ moja izba - klik

Dejepis

5.A
⇒ Komunikácia - klik

6.A
⇒ Stredovek a križiaci - klik

6.B
⇒ Stredovek a križiaci - klik

7.A
⇒ Bratislava a Uhorsko - klik 

7.B
⇒ Bratislava a Uhorsko - klik 

8.A
⇒ Vojna - klik

9.A
⇒ Demokracia a EÚ - klik

Informatika

5.A

6.A
⇒ nové úlohy - klik

6.B
⇒ nové úlohy - klik

7.A

7.B

8.A

9.A

Telesná výchova

5.A
Cvičenie (posilňovanie) doma - klik

6.A
Cvičenie (posilňovanie) doma - klik

6.B
Cvičenie (posilňovanie) doma - klik

7.A
Cvičenie (posilňovanie) doma - klik

7.B
Cvičenie (posilňovanie) domau - klik

8.A
Cvičenie (posilňovanie) doma - klik

9.A
Cvičenie (posilňovanie) doma - klik

Hudobná výchova

5.A
⇒ dievčatá - klik
⇒ chlapci - klik

6.A
⇒ Impresionizmus - klik

6.B
⇒ Impresionizmus - klik

7.A
⇒ Opereta Kankán - klik

7.B
⇒ Opereta Kankán - klik

8.A
⇒ Opereta Kankán - klik

9.A
⇒ Gershwin a symfónie - klik

Výtvarná výchova

5.A
⇒ domáci ateliér - klik
⇒ minivan Gogh - klik

6.A
⇒ nové úlohy - klik

6.B
⇒ nové úlohy - klik

7.A
⇒ Letterizmus a hieroglyfy

7.B
⇒ Letterizmus a hieroglyfy

8.A
⇒ V galérii

9.A
⇒ Fotografia

Ruský jazyk

7.A
⇒ nová ruština - klik

***********************************************************************************************************************************

ŠKD

⇒ školský klub - klik

KRÚŽKY

⇒ Hravá angličtina - klik

⇒ Sport-GYM - klik

⇒ Varenie - klik (pracujte len pod dozorom)

⇒ Malý Košičan - click

1 2 3 4 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár