Aktuality - Oznamy

Online vyučovanie - časť tretia

 06.04.2020

UPOZORNENIE

kliknutím na odkaz budete automaticky presmerovaný na zadania úloh pre daný premet resp. ročník

⇒ v prípade, že nebude v úlohe uvedené inak, posielajte e-mail s prípravou, poznámkami, odpoveďami a pod. na adresu uvedenú v sekcii PEDAGÓGOVIA

⇒ oznam školského špeciálneho pedagóga TU(klik)

***********************************************************************************************************************************

1.A

SJL 

opakovanie D a R - klik

MAT 

geometrické tvary - klik

PRVOUKA 

Koronavírus - klik

ABECEDA     ABECEDA     ABECEDA     ZVIERATKÁ

NBV 

⇒ 

HUV

nové pesničky - klik

VYV

jar a Veľká noc - klik 

***********************************************************************************************************************************

2.A

pridané nové učivá - klik

NBV 

⇒ 

***********************************************************************************************************************************

3.A

SJL 

⇒ 

MAT 

⇒ 

ČÍTANIE 

⇒ 

VLASTIVEDA 

PRÍRODOVEDA 

NBV 

⇒ 

TSV

cvičme podľa videa - klik

***********************************************************************************************************************************

4.A -

PRIDANÉ nové učivá - klik

NBV 

⇒ 

***********************************************************************************************************************************

5.A

ANJ 

⇒ 1. skupina English language lesson - klik

⇒ 2. skupina Gramatika - klik

BIO

obojživelníky a plazy - klik

TSV

⇒ 

GEG

⇒ 

SJL

⇒ slovenský jazyk - klikni pre úlohy 

⇒ literatúra - klikni pre úlohy

MAT

⇒ počítame veselo - klik

VYV

domáci ateliér - klik

HUV

DIEVČATÁ - klik

Súčasná populárna hudba - klik

DEJ

⇒ 

ETV

Medziľudské vzťahy - klik

***********************************************************************************************************************************

6.A

ANJ

English language lesson - klik

BIO

FYZ

⇒ nové úlohy - klik

TSV

⇒ 

SJL

⇒ slovenský jazyk - klikni pre úlohy 
⇒ literatúra - klikni pre úlohy  

MAT

⇒ počítame veselo - klik

VYV

GEG

⇒ f

DEJ

⇒ 

HUV

Romantizmus - klik

OBN

systém škôl - klik

***********************************************************************************************************************************

6.B

ANJ

⇒ English language lesson - klik

BIO

plod a semeno - klik

FYZ

⇒ nové úlohy - klik

TSV

⇒ 

MAT

⇒ 

VYV

SJL

⇒ slovenský jazyk - klikni pre úlohy 

⇒ literatúra - klikni pre úlohy 

GEG

⇒ 

DEJ

⇒ 

ILI

úlohy - klik

HUV

⇒ Romantizmus - klik

OBN

⇒ systém škôl - klik

***********************************************************************************************************************************

7.A

ANJ

English language lesson - klik

FYZ

⇒ nové úlohy - klik

CHE

⇒ nové úlohy - klik

BIO

⇒ nové úlohy - klik

TSV

⇒ 

MAT

PERCENTÁ - klik

VYV

SJL

⇒ 

DEJ

⇒ 

RUJ

⇒ 

HUV

⇒ 

GEG

⇒ 

OBN

zmysly - klik

***********************************************************************************************************************************

7.B

ANJ

 

CHE

⇒ nové úlohy - klik

BIO

⇒ nové úlohy - klik

TSV

⇒ 

FYZ

VYV

SJL

⇒ slovenský jazyk - klikni pre úlohy 

⇒ literatúra - klikni pre úlohy 

DEJ

⇒ 

HUV

⇒ 

GEG

ILI

úlohy - klik

OBN

⇒ zmysly - klik

***********************************************************************************************************************************

8.A

ANJ

English Language lesson - klik 1. skupina

Nové úlohy - klik 2. skupina

NEJ

BIO

CHE

⇒ nové úlohy - klik

MAT

počítame veselo - klik

VYV

FYZ

GEG

SJL

⇒ 

DEJ

⇒ 

HUV

⇒ 

OBN

Občianske právo- klik

***********************************************************************************************************************************

9.A

ANJ

1. skupina - klik

NEJ

BIO

CHE

⇒ nové úlohy - klik

TSV

⇒ 

VYV

FYZ

MAT

počítame veselo - klik

GEG

⇒ 

SJL

upravená slovenčina - klik
jednoduchá veta, súvetie
 opakovanie literatúry

DEJ

⇒ 

NÁVRAT DO ŠKOLY - 2021
17 / 12 / 2020

NÁVRAT DO ŠKOLY - 2021

Vážení rodičia a kolegovia, venujte zvýšenú pozornosť obsahu tohoto oznámenia.


1 2 3 4 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár