Aktuality - Oznamy

Online vyučovanie - časť druhá

 25.03.2020

LEGENDA

odkaz   → v pravo od šípky sa nachádza odkaz (odklik) na inú stránku

⇒ činnosť žiaka   → činnosť, ktorú má žiak z danej témy vykonať

¶ dlhodobá úloha

***********************************************************************************************************************************

1.A

SJL ⇒ šlabikár str. 29 - písmeno R,r - čítať 5 krát, nakresliť čo šramotilo v rúre, písané slová (modré) prepísať do zošita
         
⇒ vypracovať zo str. 30 úlohy 1,2 a 3 (prečítať 5 krát, 3b nahradiť slová s podobným významom)
         
⇒ vypracovať zo str. 31 úlohu 4 (a - čítať 5 krát ¦ b,c - vypracovať)
         
⇒ písanie č. 5 - str. 10-13

MAT ⇒ pracovný zošit  str. 34-35 - vypracovať úlohy

PRVOUKA ⇒ pracovný zošit str. 37 úlohy 3,4 - vypracovať

pozrite si nasledujúce videá (klik)

ABECEDA     ABECEDA     ABECEDA     ZVIERATKÁ

NBV 

pracovný list - klikni

***********************************************************************************************************************************

2.A

SJL ⇒ učebnica str. 74 / úlohy 1,2,3,4 (ab),5,6

MAT ⇒ učebnica str. 28 (dokončiť), str. 29 (celú vypracovať), str. 30 (úlohy 1,2,3,4,5,6,7,8)

ČÍTANIE ⇒ učebnica str. 81 (aspoň 3 krát, aj nahlas s kontrolou), str. 82 Marec (aspoň 3 krát, aj nahlas s kontrolou)
                 
⇒ str. 83 - ak máte možnosti, môžte si vyrobiť   ¦   str. 84 (16 riadkov)

PRVOUKA ⇒ učebnica str. 30 (zopakovať si)   ¦   str.31 úlohy 4,5

NBV 

⇒ pracovný list - klikni

***********************************************************************************************************************************

3.A

SJL ⇒ 

MAT ⇒ 

ČÍTANIE ⇒ 

VLASTIVEDA 

PRÍRODOVEDA 

NBV 

⇒ pracovný list - klikni 

TSV

CVIČME V RYTME - klik

***********************************************************************************************************************************

4.A -

kliknite pre nové zadanie

SJL ⇒ učebnica str. 72 / úlohy 5,6,7   ¦   str. 73 (číslo podstatných mien - poučka naučiť sa)
       
⇒ učebnica str. 74 / úlohy - 1 a,b - 2 - 3 a,b - 4

MAT ⇒ učebnica str. 31 / úlohy 19,20,21   ¦   str. 32 / úlohy 22,23,24   ¦   str. 33 / úlohy 1,2,3,6,7,8,9,10,11

          ⇒ pracovný zošit str. 36 (celú vypracovať)   ¦   str. 37 (celú vypracovať)   ¦   str. 38 - 40

ČÍTANIE ⇒ učebnica str. 67-68 (aj nahlas s rodičom,súrodencom), str. 69-71 (príhody v divočine)

VLASTIVEDA ⇒ učebnica str. 71-73, str. 74-76 (Trnava s okolím)

PRÍRODOVEDA ⇒ učebnica str. 74,75,78 (nevädza,rumanček), 79 (zvonček,lipnica)

NBV 

⇒ pracovný list - klikni

***********************************************************************************************************************************

5.A

ANJ 

INGLIŠ IS ÍZI - klikni pre nové úlohy

⇒ vypočuť si, nahlas čítať, prekladať slovíčka - Reading comprehension►I am reading (1st grade) - ľubovoľné príbehy
⇒ opakovanie celej 1. lekcie (slovná zásoba slovom aj písmom)
⇒ gramatické cvičenia z 2. lekcie (test vás neminie wink)
⇒ časti domu VIDEO (zapísať do slovníčkov)

BIO

nové úlohy - klik

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

GEG

⇒ video dažďové pralesy - vypísať text ako poznámky, úloha (niektoré z vyobrazených živočíchov nakresliť do zošita a pomenovať)

SJL

slovenský jazyk - klikni pre úlohy 

literatúra - klikni pre úlohy

MAT

⇒ nové zadanie - klikni tu

⇒ súmernosť v rovine - učebnica str. 95 / úloha 5 (projekt-bude hodnotený)

                                    - str. 97 / úloha 1 (vytlačiť v rámci možností a nalepiť do zošita)

                                    - str. 98 / úloha 4

                                    - str. 99 / úloha 1

                                    - pozri príslušný dokument (dole na stránke)

VYV

HUV

⇒ opakovanie učiva o hymne Českej republiky - klik

DEJ

⇒ učebnica str. 62-66 poprezerať obrázky a prečítať text pod nimi
⇒ zopakovanie témy o druhoch písma v prezentácii 
⇒ vypracovať do zošita odpovede na otázky

***********************************************************************************************************************************

6.A

ANJ

INGLIŠ IS ÍZI - klikni pre nové úlohy
⇒ čítať, prekladať, riešiť príslušné úlohy - Reading comprehension ►Reading exercises-elementary - ľubovoľné príbehy

BIO

FYZ

nové úlohy - klik

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

SJL

⇒ slovenský jazyk - klikni pre úlohy 

⇒ literatúra - klikni pre úlohy 

MAT

konštrukcie trojuholníkov - klik

⇒ opakovanie uhlov - pozri prílohu (dole na stránke)

⇒ trojuholník - základné prvky (vrcholy,uhly,strany), druhy trojuholníkov (podľa uhlov, podľa strán), trojuholníková nerovnosť, súčet uhlov v trojuholníku, výška v trojuholníku - podľa učebnice vypracovať poznámky

VYV

GEG

DEJ

⇒ Tri ríše raného stredoveku - vypísať poznámky z odkazu alebo učebnica str. 71-72 - vypísať poznámky (najdôležitejšie pojmy sú vytlačené hrubo)
⇒ pozrite si VIDEO

***********************************************************************************************************************************

6.B

ANJ

INGLIŠ IS ÍZI - klikni pre nové úlohy
⇒ vypočuť si, nahlas čítať, prekladať slovíčka - Reading comprehension►I am reading (1st grade) - ľubovoľné príbehy

BIO

nové úlohy - klik

FYZ

nové úlohy - klik

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

MAT

⇒ konštrukcie trojuholníkov - klik

VYV

SJL

⇒ slovenský jazyk - klikni pre úlohy 

⇒ literatúra - klikni pre úlohy

GEG

DEJ

⇒ Tri ríše raného stredoveku - vypísať poznámky z odkazu alebo učebnica str. 71-72 - vypísať poznámky (najdôležitejšie pojmy sú vytlačené hrubo)
⇒ pozrite si VIDEO

***********************************************************************************************************************************

7.A

ANJ

INGLIŠ IS ÍZI - klikni pre nové úlohy

⇒ čítať, prekladať, riešiť príslušné úlohy - Reading comprehension ►Reading exercises-elementary - ľubovoľné príbehy

FYZ

nové úlohy - klik

CHE

nové úlohy - klik

BIO

nové úlohy - klik

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

MAT

nepriama úmernosť - opakovanie

⇒ nepriama úmernosť - ako funguje?  riešiť príklady

⇒ riešiť úlohy z príslušného dokumentu (pozri dole na stránke)

VYV

SJL

⇒ nové úlohy z jazyka a literatúry - klik

⇒ opakovanie učiva o slovných druhoch - učebnica str. 64 - 65

⇒ opakovanie učiva o vetných členoch: holá a rozvitá veta, učebnica str. 69 / cvičenie 7 a 8

⇒ literatúra: - prečítať ukážku G. Harveyová: Rivali - napísať poznámky podľa prílohy

                    - prečítať ukážku Sir A.C. Doyle: Na ten obraz nikdy nezabudnem (prečítať) ⇒ charakterizovať hlavné postavy (práca s textom)

DEJ

⇒ over si vedomosti - OSEMSMEROVKA

⇒ Vek rozumu, osvietenstvo prezentácia - vypísať poznámky,naučiť (nájdete aj v učebnici str. 74-75)

RUJ

opakovanie - klik

HUV

⇒ opakovanie učiva o JAZZE - klik

GEG

***********************************************************************************************************************************

7.B

ANJ

INGLIŠ IS ÍZI - klikni pre nové úlohy

⇒ čítať, prekladať, riešiť príslušné úlohy - Reading comprehension ►Reading exercises-elementary - ľubovoľné príbehy

CHE

nové úlohy - klik

BIO

nové úlohy - klik

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

FYZ

VYV

SJL

⇒ slovenský jazyk - klikni pre úlohy 

⇒ literatúra - klikni pre úlohy

DEJ

⇒ over si vedomosti - OSEMSMEROVKA

⇒ naučiť sa podľa poznámok, v učebnici je učivo na str. 74-75

HUV

⇒ opakovanie učiva o JAZZE - klik

GEG

***********************************************************************************************************************************

8.A

ANJ

INGLIŠ IS ÍZI - klikni pre nové úlohy

otestujte sa - klik

⇒ čítať, prekladať, riešiť príslušné úlohy - Reading comprehension ►Reading exercises-intermediate - ľubovoľné príbehy

NEJ

BIO

CHE

nové úlohy - klik

¶ opakovať značky 1 - 8. A skupiny prvkov, opakovať vzorce halogenidov a oxidov (písomka zo vzorcov a oxidov stále platí $)

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

MAT

⇒ doplenienie úloh - klik
⇒ povrch a obejm hranola - pozri učebnicu a príslušnú prílohu (dole na stránke)

VYV

FYZ

GEG

SJL

⇒ nové úlohy z jazyka a literatúry - klik

⇒ opakovanie učiva zo skladby: základné vetné členy: podmet, prísudok, vetný základ - učebnica str. 82 - 85

⇒ opakovanie učiva o predmete - učebnica str. 86-87

⇒ literatúra: - prečítať ukážku J. Verne: Cesta na mesiac - napísať poznámky podľa prílohy

                    - prečítať ukážku W. Kotzwinkle: E.T. mimozemšťan - napísať poznámky podľa prílohy

DEJ

⇒ vypísať poznámky z prezentácie , možné urobiť aj z učebnice str. 66-67

HUV

⇒ opakovanie učiva o JAZZE - klik

***********************************************************************************************************************************

9.A

ANJ

INGLIŠ IS ÍZI - klikni pre nové úlohy

⇒ úlohy pre 2. skupinu - KLIK 

⇒ čítať, prekladať, riešiť príslušné úlohy - Reading comprehension ►Reading exercises-intermediate - ľubovoľné príbehy

NEJ

BIO

CHE

nové úlohy - klik

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

VYV

FYZ

MAT

doplnenie - klik

 otestujte sa - klikni

⇒ štatistika - pozri prílohu (dole na stránke)

⇒ 3 vypracované testy z Testovania 9 (aj keď sa nebude písať)

GEG

SJL

⇒ nové úlohy z jazyka a literatúry - klik

⇒ opakovanie učiva o príslovkovom určení - učebnica str. 78-79

⇒ precvičovať testy z Testovania 9 (aj napriek jeho zrušeniu) ►NÚCEM

⇒ literatúra: - prečítať ukážku F. Hečko: Červené víno - urobiť rozbor (druh,žáner,forma), charakterizovať hlavnú postavu (Marka), vyvodiť hlavnú myšlienku

                    - prečítať ukážku D. Dušek: Dvere do kľúčovej dierky - vypracovať úlohy v učebnici za textom (str.77)

DEJ

⇒ urobiť poznámky podľa prezentácie, možno nájsť aj v učebnici str. 92-93
⇒ krátke video o pojme Železná opona 
⇒ učebnica str. 93 - vyriešiť úlohy Pátrame (P1,P2,P3)

¶ pokračujte v zhromažďovaní informácií na záverečné prezentácie

Zápis do 1. ročníka
16 / 03 / 2021

Zápis do 1. ročníka

Dovŕši vaše dieťa do 31. augusta šesť rokov? Tak neváhajte, a zapíšte ho k nám.


1 2 3 4 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár