Aktuality - Oznamy

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

 06.04.2018

Ponúkame:

- anglický jazyk od prvého ročníka

- nemecký jazyk

- nižší počet žiakov v triedach = individuálnejší prístup

- tabletová učebňa

- 5 tried s interaktívnymi tabuľami

- 5 odborných učební

- rozmanitá krúžková činnosť (18 rôznorodých krúžkov)

- Školský klub detí

- spolupráca s MŠ Hronská, HC Košice, Filozofická fakulta UPJŠ, knižnica Nezábudka, MČ Košice Západ, Tipsport hokejová prípravka 

Aktuality / ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Aktuality / ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA
Hľadanie veľkonočných vajíčok- Spolupráca s MŠ Hronská
08 / 04 / 2018

Hľadanie veľkonočných vajíčok- Spolupráca s MŠ Hronská

Aj keď sviatky jari a Veľkonočný pondelok sú už za nami i napriek tomu Veľkonočný zajačik ukryl kraslice na našom školskom dvore. Čo si myslíte, kto nám ich prišiel pomôcť hľadať? Detičky z materskej škôlky na Hronskej ulici v sprievode p. riaditeľky Aničky a p. učiteľky Jarky. Všetky maľované vajíčka sa našli, malí hľadači dostali sladkú odmenu.


1 2 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár