Aktuality - Oznamy

Riaditeľské voľno

 21.03.2018

Riaditeľka ZŠ Slobody 1 týmto oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. §150 ods. 5 udeľuje dňa:

21.03.2018 riaditeľské voľno žiakom II. stupňa základnej školy

(Z dôvodu testovania žiakov 9. ročníka - technické príčiny, nedostatok učiteľov)

ŠKD bude v prevádzke

Školská jedáleň bude v prevádzke (žiaci 5. - 8. ročníka sú z obedov odhlásení, kto má záujem o obed, musí sa na daný deň opätovne nahlásiť)

1. stupeň, krátené vyučovanie na 4 hodiny

Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 22.3.2018

Prezentácie deviatakov
20 / 06 / 2018

Prezentácie deviatakov

15. júna naši deviataci odprezentovali svoje záverečné práce na tému "Rok s nami". Ukázali spolužiakom (aj tým mladším) čo sa naučili na hodinách informatiky. Zistili tiež, že prezentovať niečo pred väčším publikom nie je až také jednoduché. Niektorí sa s trémou vysporiadali, iným roztriasla hlas a občas aj ruky ;-) . Celkový dojem bol ale pozitívny, všetci získali nezaplatiteľné skúsenosti do budúcnosti. Práce hodnotila porota v zložení RNDr. Koštialová, Mgr. Veselský a RNDr. Železník a nemala ľahkú úlohu pri určovaní poradia. Žiaci sa ho dozvedia pri rozlúčke s deviatakmi.Techicky akciu zabezpečoval:Mgr. Hacio


1 2 3 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár