Aktuality - Oznamy

Riaditeľské voľno

 19.12.2017

Riaditeľka ZŠ Slobody 1 týmto oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. §150 ods. 5 udeľuje dňa:

22.12.2017 riaditeľské voľno žiakom základnej školy z technických príčin.

(Z dôvodu odstraňovania poruchy na elektrických rozvodoch a telefónnych linkách - nové rozvody pod pergolou. Z toho dôvodu nemožno v pavilónoch zabezpečiť plnohodnotný vyučovací proces.)

Školská jedáleň bude v prevádzke v obmedzenom režime - varí sa len pre SZŠ Slobody 1.


1 2 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár