Aktuality - Oznamy

Riaditeľské voľno

 22.11.2017

22. november

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Pokyny a základné informácie k Testovaniu 5 sú uverejnené v prílohe.

Rozlúčka s deviatakmi
05 / 07 / 2018

Rozlúčka s deviatakmi

"Ahoj prázdniny a šťastnú cestu deviataci!" To bol pokrik žiakov našej školy, ktorým odprevádzali deviatakov po slávnostnej Akadémii na záver školského roka 2017/2018. Deviataci pripravili program pre nás a my pre nich. Bolo to pekné podujatie plné hudby , spevu, tanca a scénok.


1 2 3 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár