Aktuality - Oznamy

Svetový deň výživy

 09.10.2017

Pri príležitosti Svetového dňa výživy oddelenie školstva organizuje

každoročne pre rodičov v spolupráci so školskými jedálňami v meste Košice, prezentáciu jedál, ktoré sa podávajú stravníkom v školských jedálňach. Aj naša ZŠ Slobody 1 v Košiciach si pripravila jedlo, ktoré prezentovala a to knedľa kysnutá s celozrnnou múkou podľa materiálno-spotrebných noriem a vlastnú tvorbu sladká torta v tvare hrnca, ktoré pripravili naše šikovné kuchárky p, Antolíková a p. Valašteková. Za svoju vlastnú tvorbu dostali ocenenie od pána primátora  MUDr. Richarda Rašiho, ktoré  vyhodnotil ako najkrajšie.  

Za krásny výtvor im veľmi pekne ďakujeme.

Aktuality / Svetový deň výživy

Aktuality / Svetový deň výživy
Aktuality / Svetový deň výživy
1 2 3 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár